Standard solution total organic carbon (TOC), 1000 mg/L C, 5/pk - 20 mL

Standard solution total organic carbon (TOC), 1000 mg/L C, 5/pk - 20 mL
Товар #: 2791505

Спецификации

Концентрация: 1,000  мг/л C
Описание: TOC Standard Solution (KHP Standard)
Платформа: Раствор