Reagent set, copper, free & total

Reagent set, copper, free & total
Товар #: 2439200

Спецификации

Диапазон измерений: 0.04 - 5.00  мг/л Cu
Инструмент: DR 6000, DR 3900, DR 1900, DR 900, PCII
Количество тестов: 100
Наименование метода: Bicinchoninate
Платформа: Powder Pillows