Amtax sc CAL1: Standard solution 1.0 mg/L NH₄-N (1.9 L), MR1: 0.05-20 mg/L NH₄-N

Amtax sc CAL1: Standard solution 1.0 mg/L NH₄-N (1.9 L), MR1: 0.05-20 mg/L NH₄-N
Товар #: BCF1010

Спецификации

Инструмент: Amtax sc
Концентрация: 1 mg/L
Параметр: Ammonium