Amtax compact - standard solution 500 mg/L NH₄-N (250 mL)

Amtax compact - standard solution 500 mg/L NH₄-N (250 mL)
Товар #: LCW839

Спецификации

Инструмент: Amtax compact
Концентрация: 500 mg/L
Параметр: Ammonium